REGNSKAB FOR INDSAMLINGEN TIL NATURRUMMET


Du kan finde regnskabet for indsamlingen til Naturrummet her: Download fil----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del siden

GENERALFORSAMLING d. 10. maj 2023


Forinden generalforsamlingen var der foredrag om "Mere naturlig biodiversitet nu. Hvorfor og hvordan?" ved Jørgen Stolz. Se det fulde program her: Download fil


Læs bestyrelsens beretning her: Download fil


Læs referatet fra Generalforsamlingen 2023 her: Download fil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamlingen i Turlandet Tuse Næs 2022 i Huset på Næsset

Generalforsamlingen i Turlandet Tuse Næs 2022 i Huset på Næsset

Foredragsholder Lasse Thomas Edlev

Foredragsholder Lasse Thomas Edlev

FOREDRAG

"Styrk livet i Udby Naturskov"

af Lasse Thomas Edlev

Foredrag i forbindelse med Generalforsamlingen 2022 af Lasse Thomas Edlev

Beretning Turlandet Tuse Næs 2021

Beretning til generalforsamlingen 2022

Referat+generalforsamling+17.05.22+Turlandet

Referat af Generalforsamlingen 2022

Regnskab og budget for Turlandet Tuse Næs 2022

Regnskab og budget til Generalforsamlingen Turlandet 2022

Turlandet Tuse Næs' bestyrelse efter generalforsamlingen 16.08.2021

Turlandet Tuse Næs' bestyrelse efter generalforsamlingen 16.08.2021

Generalforsamlingsreferat 16.08.21 i Huset på Næsset

Generalforsamling for medlemmer af Turlandet Tuse Næs 16.08.2021

Referat:

1) Valg af dirigent - Ingolf Nielsen blev valgt.

2) Formandens beretning ved Alice Faber blev godkendt med applaus.

3) Godkendelse af regnskab ved Anni Svendsen. Anni Svendsen fremlagde regnskabet som blev godkendt.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr. om året pr. person. Ved Anni Svendsen. Godkendt budget. Uforandret kontingent.

5) Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af Flemming Andersen, Kirsten Nielsen, Anni Svendsen, Finn Bjerregaard og Alice Faber.

På valg er Alice Faber, Flemming Andersen og Finn Bjerregaard – alle er villige til genvalg. Alle blev genvalgt.

6) Valg af to suppleanter til bestyrelsen:

Nuværende suppleant er Susanne Thyboe. Susanne Thyboe er villig til genvalg. Genvalgt.

Bestyrelsen indstiller Benny Hansen, som er villig til valg. Valgt.

7) Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår John Lygaard og suppleant Hans Ravn. Begge valgt.

8) Behandling af indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen. Ingen indkomne forslag.

9) Eventuelt. Det blev oplyst at der i Bognæs er opsat en hjertestarter. Der er hjerteløbere på Tuse Næs, det går automatiske, når man tilkalder hjælp.

Stigruppen efterlyste flere medlemmer til opsætning af boder og til pasning af stier et par gange om året. Henvendelse til stigruppens koordinator Flemming Andersen tlf. 6177 8418

 

Kontaktperson: Alice Faber

Mail: alicegfaber@gmail.com tlf.: 2874 1636 - www.turinaturen.dk

 

Beretning Turlandet Tuse Næs 2020

Beretning for Turlandet af Alice Faber på bestyrelsens vegne i Huset på Næsset den 17.08.2021

Regnskab og Budget 2020

Regnskab og budget godkendt på generalforsamlingen 2021

AFLYSNING af året generalforsamling 5 05 20

AFLYSNING af året generalforsamling tirsdag den 5. maj 2020
Håber I alle har det godt i disse vanskelige Corona tider samtidig med at foråret viser sig på smukkeste vis her på Tuse Næs. Se pdf

Beretning Turlandet Tuse Næs 2019

Beretning Turlandet Tuse Næs 2019 - generalforsamling udskydes til maj 2021 Se pdf

Regnskab for Turlandet 2019

Regnskab for Turlandet Tuse Næs 2019

Turlandets bestyrelse 2020

Turlandets bestyrelse 2020

Fra generalforsamlingen i Huset på Næsset den 9.05.2019

Fra generalforsamlingen i Huset på Næsset den 9.05.2019

Beretning Turlandet 2018 til 9. maj 2019

Bestyrelsens beretning på Turlandets generalforsamling i Huset på Næsset den 9.05.2019

Generalforsamling 9. maj 2019 referat

Referat Generalforsamling Turlandet Tuse Næs 8.05.18

Bestyrelsen består af Alice Faber (fm), Charlotte Lyngholm (næstfm.), Anni Svenden (kasserer), Finn Bjerregaard, Kirsten Nielsen (sekretær) og suppleanter Susanne Thyboe og Flemming Andersen.

Beretning Turlandet Tuse Næs 2017

Turlandets beretning ved Formanden Alice Faber på generalforsamlingen den 8. maj 2018.

Vedtægter Turlandet 4.05.17

Foreningens formål er at skabe opmærksomhed omkring Næssets oplevelseskvaliteter og potentialer som besøgsmål for turister såvel som sommerhusgæster og beboere på Tuse Næs og Næssets nærområder.

Skaf medlemmer til Turlandet

SKAF MEDLEMMER

Medlemskab af Turlandet koster 100 kr. pr år pr person

Indbetaling på reg. nr. 5037 konto nr. 1528634 – husk navn, adresse & e-mail

Kasserer er Anni Svendsen: bavnen4@hotmail.com                                          

Dataforskrift Turlandet Tuse Næs Maj 2018

Persondatalovgivningen - vi passer på dine oplysninger.
Ny persondatalovgivning: Pga ny lovgivning på persondataområdet har Turlandet Tuse Næs udarbejdet dataforskrift. Se venligst PDF her.